OM OSS

Oneweb er utviklet av Oneway som har som visjon å kommunisere evangeliet om Jesus ved bruk av digitale medier.
Oneweb er et program utviklet for å hjelpe kristne menigheter og organisasjoner til å kommunisere med sine medlemmer og søkende på internett.

Oneweb selges av Mediaworld as som er etablert på Oneway mediasenter i Skien.

Visjon
Vi ønsker å bidra med vår kompetanse innen informatikk og design så kristne menigheter og organisasjoner på en enkel og effektiv måte kan formidle informasjon om sitt arbeid.

Skriv ut